Get Adobe Flash player

Význam barev

Žlutá 

je živá barva, povzbuzující až provokující, pronikavá a projasňující. Je to veselá barva slunce, jara a léta, která dává chuť do života a přináší radost. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Nabíjí všechny buňky. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici, optimismus, tvořivost a zlepšuje vnímání, uklidňuje naše city a emoce. Má příznivý vliv na výsledek naší snahy. Žlutá ochraňuje solar plexus (játra, slinivka, žlučník) a sílu „já jsem“. Je barvou 3. čakry.

Významy: V severní Evropě je barvou zrady a nevěry nebo zbabělosti, v buddhismu je symbolem odříkání a pokory. Oranžová je optimistická, barva oblohy ozářené sluncem, zralých plodů i barva léta. Je hřejivá, kamarádská, optimistická, usměvavá, neutrální, smířlivá a pozitivní. Je zároveň barvou radosti a moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování se a aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi a těžké životní okamžiky. Je dobrá proti strachům. Snižuje bolest, uvolňuje a dodává dobrou náladu. Přináší hravost, radost z pohybu. Patří k vnitřní ženě, podporuje ženství a duchovno. Je barvou 2. sexuální čakry.


Červená 

je ohnivá barva energie, života, krve – životadárné tekutiny roznášející živiny. Působí povzbuzujícím dojmem, zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu a povzbuzuje k činnosti (až nutí k činům). Dodává nám energii a zároveň nás zvýrazňuje a posiluje pocit uspokojení. Pro vzletné povahy působí jako pevná půda pod nohama a podporuje, aby byly zrealizovány naše nápady a ideje. Podporuje imunitní systém Podněcuje hluboké emoce. Vliv: Povzbuzuje, dobíjí energii a fyzickou sílu.

Významy: V Číně značí štěstí, je všeobecně barvou války. Je barvou 1. kořenové čakry. 


Zelená

Zelená je svěží a uklidňující barva, která má léčivý potenciál, harmonizuje nervovou soustavu. Je snad nejrozšířenější barvou na naší planetě. Je barvou vegetativního života, podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mírumilovnost. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný. Učí nás umět se odevzdat. Je také barva jara, kdy se všechno zelená a probouzí k životu, poskytuje odpočinek očím. Uspává, navozuje pocit klidu. Je barvou 4. srdeční čakry. Vliv: Podporuje vnímání krásy, má vliv na city, lásku, posilňuje ego, zlepšuje lidské vztahy, má vliv na plodnost.

Významy: Je znakem přírody, pro Kelty byla barvou ostrova blahoslavených, kam putovaly po smrti duše. Je barvou prosperity.


Modrá 

je uklidňující barva moře, klidný proud životadárné vody smívající smutek. Vyrovnává energie, čistí duši a přináší svěžest. Zároveň uklidňuje, čistí.a uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici. Také pomáhá proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity – např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, harmonizaci, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života a navozuje pocit jistoty. Je to barva moudrosti. Přináší pocit naprosté pohody, uklidnění, uspokojení, bezstarostnost.Je to hlavní barva sebevyjádření ve všech oblastech. Je výborné ji používat při problémech v komunikaci a sdělování. Je barvou 5. komunikační čakry.

Významy: Přispívá ke vzájemné komunikaci, napomáhá k lepšímu vyjadřování. Ovlivňuje naší psychiku, podporuje logické myšlení, působí na intuici.


Tmavě modrá

barva šesté čakry - třetí oko. Napomáhá ke klidu a harmonii, vyrovnanosti, mírumilovnosti a víře a samotnému prožití těchto stavů. Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání.

Významy: Barva rozumu a míru, symbolizuje nekonečnost a prázdnotu, pro staré Řeky a Římany byla barvou Venuše a lásky, znamená okultní ochranu.


Fialová 

je mystická, tajemná barva lásky, moudra, 7. korunní čakry. Pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie, získat rovnováhu. Přináší inspiraci a také pokoru, napomáhá meditacím a tlumí deprese. Konejší, boří zábrany, ale impulzivně pobízí k činnosti. Zklidňuje hyperaktivní děti. Značí soulad s vyššími sférami. Pomáhá zjistit proč tu jsem, jaký je můj úkol a dosahovat osobních cílů.